Jesteś na stronie Duńskiego Instytutu Kultury w Polsce  Nasze biura na świecie Created with Sketch.
31 · 10 · 2019

Wystawa Future Living. Ostatni przystanek – Gdynia

Future living. Duńskie miasta przyszłości

Wystawa „Future Living. Duńskie miasta przyszłości” przygląda się wyzwaniom, przed którymi stoi obecnie świat, oraz nowym możliwościom budowania naszej wspólnej przyszłości w sposób zrównoważony, zarówno w Danii, jak i w innych krajach.

 

Ekspozycja koncentruje się na kilku z 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ogłoszonych w ramach agendy Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ), w której urbanizacja, klimat i jakość życia wskazane zostały jako jedne z najważniejszych globalnych wyzwań. Zrównoważone miasta i społeczności XXI stulecie zostało okrzyknięte wiekiem miast. Rozrastają się one w ogromnym tempie, a prognozy wskazują, że dwie trzecie ludności na świecie do 2050 roku będzie żyło na terenach gęsto zaludnionych.

 

Jak wobec tego budować zrównoważone miasta, które są dobrze połączone

z obszarami podmiejskimi i wiejskimi oraz naturą, dobrze funkcjonują społecznie,

i w których odpady komunalne są bogactwem naturalnym? Jak spełnić światowe cele redukcji emisji dwutlenku węgla i jednocześnie stworzyć ramy dla dobrego życia

i wspólnoty? Dobre zdrowie i jakość życia oraz dobra jakość edukacji Liczba Ludności na Ziemi stale rośnie. Prognozuje się, że w 2050 roku będzie nas już 10 mld. Jednocześnie zmaleje populacja osób w wieku produkcyjnym. Jak zapewnić kontrolę chorób i opiekę zdrowotną dla coraz większej grupy, skoro będziemy dysponować coraz mniejszymi zasobami? Jakie kompetencje powinny zdobyć przyszłe pokolenia, aby umieć radzić sobie w przyszłości i stymulować zrównoważony rozwój społeczny? Działania w dziedzinie klimatu Świat stoi w obliczu wielkich wyzwań związanych ze zmianami klimatycznymi, a adaptacja do nich staje się – w coraz większym stopniu – koniecznością. Wyznaczyliśmy sobie za cel redukcję emisji dwutlenku węgla, zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym, i w tym kontekście społeczności miast odgrywają kluczową rolę. Powstaną nowe miejskie wspólnoty oraz partnerstwa oparte na nowych modelach biznesowych. Ta zielona transformacja będzie dla jednych sposobem zarabiania na życie, dla innych – sposobem życia, dzięki któremu miasta będą czystsze, zdrowsze, zieleńsze i bardziej zrównoważone gospodarczo, społecznie

i środowiskowo.

 

Future Living. Duńskie miasta przyszłości to międzynarodowa wystawa, która powstała w ramach Europejskiej Stolicy Kultury Aarhus 2017. Swoją zagraniczną podróż rozpoczęła w Warszawie, gdzie można ją było oglądać w Warszawskim Pawilonie Architektury ZODIAK (8.03-26.05.2019). Kolejnymi miejscami prezentacji były: Bałtyk/Concordia Design w Poznaniu (30.05-8.09.2019), Festiwal Architektury Westival w Szczecinie (15-26.10.2019).

 

Finansowego wsparcia udzielili: Miasto i Gmina Aarhus, Region Środkowej Danii, Fundacja Aarhus 2017, fundacje Dreyers Fond i Boligfonden Kuben oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych Danii i Ministerstwo Kultury Danii w ramach programu współpracy kulturalnej i dialogu między Danią i Polską: Polen-satsningen 2018-2020.

 

Kiedy?
8.11.2019 – 19.01.2020  godz. 12:00 – 18:00

 

Program

  • 7.11.2019 godz. 17:00  wykład otwierający | Future Architecture: Social Sustainability | Flemming Svendsen, CEBRA (ND) | bud III | sala kinowa
  • 7.11.2019 godz. 18:00 wernisaż wystawy | bud IV | galeria F0.20
  • 16.01.2020 godz. 18:00 wykład zamykający | Lepsze miasta | dr Piotr Czyż, Barbara Marchwicka | bud III | sala kinowa

 

Organizatorzy: Duński Instytut Kultury, PPNT Gdynia | Centrum Designu, Teknik og Miljø/Aarhus Kommune, Rising