Jesteś na stronie Duńskiego Instytutu Kultury w Polsce  Nasze biura na świecie Created with Sketch.
06 · 09 · 2016

Kultura – trzeci filar polityki zagranicznej. Konferencja z okazji 75-lecia DIK

30 sierpnia 2016 Duński Instytut Kultury świętował swoje 75-lecie. Z tej okazji do Kopenhagi zaproszono duńskich i międzynarodowych gości do udziału w dyskusji nt. kultury jako trzeciego, po bezpieczeństwie i gospodarce, filaru polityki zagranicznej.

 

Debatowały znane osobistości duńskiego i międzynarodowego świata kultury, edukacji, polityki i biznesu, w tym duński minister kultury Bertel Haarder, minister spraw zagranicznych Kristian Jensen oraz m.in. holenderski historyk i dziennikarz Geert Mak, duńsko-islandzki artysta Olafur Eliasson, dyrektorka niezależnego rosyjskiego wydawnictwa „New Literary Observer” Irina Prokhorova.

 

Uroczystość odbyła się w Bibliotece Królewskiej, udział wzięło 450 osób. Konferencja została zorganizowana we współpracy z duńskim Ministerstwem Spraw Zagranicznych oraz Fundacją Folmera i Helle Wisti działającej na rzecz Międzynarodowego Zrozumienia.

 

Program

 

Pomysł utworzenia Duńskiego Instytutu Kultury zrodził się z osobistego doświadczenia slawisty i lektora języka duńskiego w przedwojennych Warszawie i Krakowie, Folmera Wisti, oraz z inicjatywy 34 wybitnych Duńczyków reprezentujących świat kultury, biznesu, edukacji i nauki, w odpowiedzi na sytuację polityczną w Europie lat 30-tych.

 

Na inauguracyjnym spotkaniu Instytutu w 1940 roku, duński fizyk i noblista Niels Bohr powiedział, że zasadniczym budulcem duńskiej kultury jest „pogodzenie otwartości na to co obce, z zachowaniem własnych wartości”.

 

Dziś, podobnie jak 75 lat temu, potrzeba zapobiegania konfliktom i wzmocnienia współpracy kulturalnej jest niezwykle ważna – w Danii, w Europie i na całym świecie. Polityka zagraniczna tradycyjnie skupiona na bezpieczeństwie i gospodarce nie wystarcza do nawiązywania relacji, które w duzszej perspektywie pomagają zapobiegać konfliktom.
W obliczu postępującej globalizacji, państwa i społeczeństwa zmagają się coraz bardziej z utrzymaniem swoich wartości kulturowych. Jeśli jednak u podstaw nie leżą dobre, międzynarodowe relacje kulturalne, bezpieczeństwo nie jest oczywiste.