Jesteś na stronie Duńskiego Instytutu Kultury w Polsce  Nasze biura na świecie Created with Sketch.

Partnerstwa

Realizujemy projekty we współpracy z partnerami z całej Polski. Inicjujemy i jesteśmy partnerami wystaw, konferencji, seminariów, pokazów filmowych, koncertów, warsztatów i festiwali. Współpracujemy z najważniejszymi polskimi instytucjami kultury, organizacjami, bibliotekami, kinami, szkołami i uczelniami.

 

 

AMBASADA DANII

DANISH_EMBASSY_NEW_LOGO_Sponsorlogo
 

Naszym stałym partnerem we współpracy jest Ambasada Danii w Polsce.

http://polen.um.dk/pl.aspx

 

 

EUNIC

 

Duński Instytut Kultury w Polsce jest członkiem EUNIC Warszawa  (European Union National Institutes for Culture) – warszawskiego oddziału Stowarzyszenia Europejskich Narodowych Instytutów Kultury. Zadaniem EUNIC jest wspieranie i promowanie współpracy między instytucjami kultury krajów należących do Unii Europejskiej.

 

Główne cele organizacji to:
– tworzenie efektywnego partnerstwa pomiędzy członkami;
– wspieranie i promocja różnorodności kulturowej oraz zrozumienia między europejskimi społeczeństwami;
– wzmocnienie dialogu międzynarodowego i współpracy w ramach Europy i poza nią.

 

Na świecie znajduje się ponad 90 oddziałów organizacji, jednym z nich jest EUNIC Warszawa. EUNIC Warszawa powstał w 2007 r. i zrzesza 16 stałych członków, 8 członków stowarzyszonych oraz 11 instytucji partnerskich. Od momentu powstania współtworzy projekty kulturalne, społeczne i edukacyjne z udziałem ponad 50 polskich instytucji i organizacji.

 

Dowiedz się więcej: http://www.eunic-online.eu/, http://warszawa.eunic-online.eu/

 

 

SPCC

 

Jesteśmy również członkiem Skandynawsko-Polskiej Izby Gospodarczej (SPCC).

SPCC to stowarzyszenie ludzi biznesu związanych ze Skandynawią. Działalność Izby skierowana jest na rozbudowywanie sieci kontaktów, działania stymulujące rozwój firm, wymianę doświadczeń i wiedzy oraz realne wspieranie skandynawsko-polskich interesów.

 

Więcej na http://www.spcc.pl/pl/

 

 

Foto: Wernisaż wystawy Robiąc użytek w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie (B. Stawiarski)