Jesteś na stronie Duńskiego Instytutu Kultury w Polsce  Nasze biura na świecie Created with Sketch.

O nas

Duński Instytut Kultury jest niezależną instytucją pozarządową, która od 1940 roku działa na rzecz międzynarodowego dialogu i wzajemnego zrozumienia.

 

W przekonaniu, że kultura i sztuka należą do najcenniejszych zasobów Danii oraz z sympatii dla duńskich wartości społecznych, pracujemy na rzecz ich upowszechniania. We współpracy z partnerami realizujemy projekty społeczno-kulturalne, co w kontekście otwartego i opartego na dialogu podejścia do współpracy prowadzi do lepszego zrozumienia międzykulturowego.

 

Naszą misją jest wspieranie działań będących odpowiedzią na niektóre z wyzwań globalizacji. Dlatego szczególny nacisk kładziemy na aktywności w obszarach: dzieci i młodzież, edukacja, nauka, zrównoważony rozwój oraz funkcjonowanie państwa opiekuńczego. Przy realizacji projektów rozwijamy różne metody współpracy z partnerami.

 

Duński Instytut Kultury w Polsce jest centralnym miejscem budowania trwałych relacji w dziedzinie kultury, sztuki i spraw społecznych pomiędzy Polską i Danią. Budujemy sieci kontaktów, tworzymy i współtworzymy platformy wymiany doświadczeń i idei, inicjujemy i wzmacniamy polsko-duńską współpracę.

 

Nasze biuro w Polsce powstało w 1994 roku, od 1999 działa w Warszawie. Niestety z końcem 2020 roku polski oddział Duńskiego Instytutu Kultury w Warszawie zakończy działalność. Główna siedziba Instytutu mieści się w Kopenhadze, pozostałe oddziały znajdują się na Łotwie, w Rosji, Chinach, Brazylii i Indiach.

 

W Odkryj więcej i Aktualności można przeczytać szerzej o projektach i wydarzeniach, w które jesteśmy zaangażowani.

 

Foto: Dansk Danseteater