Jesteś na stronie Duńskiego Instytutu Kultury w Polsce  Nasze biura na świecie Created with Sketch.
02 · 12 · 2016

Nauczanie przedsiębiorczości w szkole – jak to robią Duńczycy?

60 nauczycieli i uczniów warszawskich szkół ponadpodstawowych weźmie udział w konferencji i warsztatach nt. nauczania innowacyjności i przedsiębiorczości w szkołach. Kurs poprowadzą edukatorzy z duńskiej Fundacji dla Przedsiębiorczości (Fonden for Entreprenørskab).

 

Projekt służy wsparciu polskich szkół w realizacji innowacyjnych programów edukacyjnych poprzez przekazanie duńskich doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie nauczania innowacyjności i przedsiębiorczości.

 

Duńska szkoła i edukacja, wywodząca się z XIX-wiecznej tradycji uniwersytetów ludowych oraz nauczania N.F.S. Grundtviga, zbudowana jest na dialogu i współpracy, inspiruje i wspiera zainteresowania uczniów, w tym szczególnie działania służące społeczeństwu.

 

Współczesna duńska edukacja, opierająca się w dużym stopniu na pracy zespołowej i projektowej, zachęca uczniów do twórczego działania i podejmowania inicjatyw. Wykorzystując nowoczesne metody nauczania, kładzie jednocześnie nacisk na kształtowanie postaw otwartości, dialogu, zaufania i współpracy, co stanowi punkt wyjścia i jest warunkiem dla powstawania i realizacji innowacyjnych pomysłów, projektów i idei. Bez wątpienia te przymioty duńskiej szkoły mają wpływ na to, że Dania należy do najbardziej kreatywnych i innowacyjnych krajów w Europie.

 

Projekt skierowany jest do nauczycieli, uczniów i dyrekcji szkół ponadpodstawowych z Dzielnicy Warszawa-Śródmieście. Zrealizowany będzie w formie jednodniowego kursu składającego się z wykładu i warsztatów, podczas którego uczestnicy zdobędą zarówno teoretyczną wiedzę nt. celowości i metod nauczania przedsiębiorczości w szkole oraz praktyczne umiejętności przetworzenia idei w konkretny produkt lub rozwiązanie, przy wykorzystaniu innowacyjnych narzędzi.

 

Warsztaty poprowadzą doświadczeni edukatorzy z duńskiej Fundacji dla Przedsiębiorczości (Fonden for Entreprenørskab), która od wielu lat prowadzi działania na rzecz wdrażania przedsiębiorczości i innowacyjności do programów nauczania w duńskich szkołach na wszystkich poziomach nauczania – od szkoły podstawowej do uczelni wyższych.

 

Projekt został zrealizowany we współpracy z Dzielnicą Śródmieście m.st. Warszawy. Koordynatorem projektu jest Duński Instytut Kultury w Polsce.

 

Konferencja i warsztaty „Nauczanie przedsiębiorczości w szkole”

5.12.2016

 

Foto: Fonden for Entreprenørskab