Jesteś na stronie Duńskiego Instytutu Kultury w Polsce  Nasze biura na świecie Created with Sketch.
EN/PL
10 · 07 · 2018

MIASTO – PAMIĘĆ – DIALOG

 

W najbliższy weekend w Gdańsku Duński Instytut Kultury Polska weźmie udział w festiwalu, a także kongresie – Miejsce, Pamięć, Dialog. Celem tego wydarzenia, poprzez liczne działania artystyczne, warsztaty, wystawy i seminaria, będzie podkreślenie wyzwań w przestrzeni miejskiej oraz ich wpływu na lokalne społeczności.

 

Duński Instytut Kultury zaprosił dwoje artystów z Kopenhagi – Kennetha Balfelta i Kerstin Bergendal, którzy wezmą udział w nadchodzącym wydarzeniu.

 

Pierwszy z gości – Kenneth Balfelt, wygłosi prezentację na temat projektów jego zespołu poświęconych tworzeniu i rozwijaniu metod mających na celu zwiększenie zaangażowania społecznego oraz dynamizację procesów projektowania partycypacyjnego związanych z problemami urbanistycznymi. Podczas City, Memory, Dialog Kenneth Balfelt przedstawi również przykłady transformacji dwóch parków w Kopenhadze (Folkets Park i Enghave Minipark). Przekształcenia dokonane przez Duńczyków były inspirowane ideą, iż wszyscy ludzie, niezależnie od ich statusu społecznego, mogą, i powinni być włączeni w rozwój miast tak samo, jak urzędnicy i urbaniści.

 

Z kolei Kerstin Bergendal opowie o jej podejściu do projektowania partycypacyjnego. Jej praca często koncentruje się na przestrzeni publicznej i czerpie z metod pochodzących z tradycji etnograficznej. Bergendal zaprezentuje tylko niektóre z jej znaczących interwencji i projektów. W swoich działaniach angażuje zarówno społeczność lokalną, jak i profesjonalistów oraz tworzy forum dialogu na temat lokalnych planów i potencjalnych obaw i konfliktów związanych z rozwojem miasta. W tych procesach Kerstin jest określana mianem „katalizatora” nowych rozwiązań i modeli lokalnego dyskursu demokratycznego.

 

Miasto, pamięć, dialog zostało zainicjowane przez Polską Fundację „Kultura Ponad Kulturą” oraz międzynarodowy Think Tank Transbaltic wraz z Duńskim Instytutem Kultury w Polsce jako partnerem. Podczas imprezy odbywać się będą zajęcia w formie wystaw, działań artystycznych, warsztatów, wykładów i wycieczek po mieście. Tematem tych wydarzeń będzie zbiorowa pamięć miejsca, a także indywidualna pamięć jego mieszkańców, a także dialog jako narzędzie kształtowania mentalnej i fizycznej przestrzeni miasta Gdańska. Celem jest znalezienie wzoru miasta, w którym każdy znajdzie swoje miejsce i zawsze będzie mile widziany.

 

Projekt będzie realizowany przez renomowanych artystów i naukowców z obszaru Morza Bałtyckiego. Kuratorami są Agnieszka Wołodźko i Torun Ekstrand

http://thinktanktransbalticpilot.blogspot.com

 

Projekt jest wspierany finansowo przez Slots- og Kulturstyrelsen.

 

Miasto, pamięć, dialog

6-7 lipca

Chodowiecki i Grass House, Gdańsk, ul. Sieroca 6