Jesteś na stronie Duńskiego Instytutu Kultury w Polsce  Nasze biura na świecie Created with Sketch.
19 · 06 · 2019

INGER/encja w ogrodzie – 4. edycja festiwalu Literatura jako fotosynteza

4. edycja festiwalu „Literatura jako fotosynteza”

Zapraszamy na czwartą odsłonę festiwalu „Literatura jak fotosynteza” odbywającą się w osiedlu domków fińskich na warszawskim Jazdowie. Tym razem gościmy w „Motyce

i Słońcu”.

 

Motywem przewodnim tegorocznego Ochotniczego Hufca Poezji będzie Alfabet Inger Christensen (tł. Bogusława Sochańska). Ważny punkt programu będzie stanowić również instalacja przestrzenna przygotowana na podstawie poematu duńskiej poetki.

„INGER/encja w ogrodzie” w wizualny, silnie metaforyczny sposób wprowadzi nas

w myślenie, opowiadanie i działanie podczas trzytygodniowego obozu literackiego.

 

27 czerwca odbędzie się oficjalne otwarcie instalacji, a także spotkanie z Bogusławą Sochańską – tłumaczką Inger Christensen, nominowaną za przekład książki Alfabet

do Nagrody Literackiej Gdynia.

 

Alfabet Inger Christensen – cykl wierszy podporządkowany dwóm systemom: ciągowi liter alfabetu, od „a” do „n”, oraz ciągowi liczb skonstruowanemu w XIII wieku przez włoskiego matematyka Leonrada z Pizy, zwanego Fibonaccim, w którym każda kolejna liczba jest sumą dwóch ją poprzedzających: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610 itd. Przekład alfabetu na język obcy wiąże się z ogromnym wyzwaniem – nie sposób wiernie tłumaczyć wszystkich rzeczowników użytych przez autorkę w wierszach podporządkowanych określonym literom, alfabet jako system zniknąłby z pola widzenia, niezrozumiały stałby się tytuł tomu i co najważniejsze, nie znalazłaby wyrazu jedna z kluczowych zawartych w nim myśli o stwórczej mocy języka. Dlatego tłumaczka zdecydowała się na zastąpienie części słów innymi, tak żeby nie tracąc przesłania autorki, wyraźnie zasygnalizować ważne formalne założenie tekstu.

 

Festiwal „Literatura jako fotosynteza”

20 czerwca – 9 lipca 2019 r.

Ogród Społecznościowy „Motyka i Słońce” – Warszawa, ul.Jazdów 3/9

 

27 czerwca, godz. 18:30

Spotkanie z Bogusławą Sochańską. Prowadzenie: Adam Pluszka

Oficjalne otwarcie instalacji INGER/encje – autorki: Ola Wasilewska, Beata Gula, Olga Kapela, Sara Czyż

 

Program festiwalu: LINK

 

Organizator: Staromiejski Dom Kultury

Duński Instytut Kultury jest partnerem wydarzenia.

 

/…/
piszę w powietrzu
jak piszą rośliny
łodygami i liśćmi

 

piszę jak wczesna
wiosna pisze
wspólny alfabet
buków zawilców
fiołków i szczawiu
piszę jak dziecięce
lato/…/

 

  Inger Christensen