Jesteś na stronie Duńskiego Instytutu Kultury w Polsce  Nasze biura na świecie Created with Sketch.
20 · 11 · 2019

Zabawa w Holberga – performatywne czytanie komedii Ludviga Holberga

We wtorek 26 listopada 2019 r. o godz. 19 w Pałacu na Wyspie w Łazienkach Królewskich odbędzie się ZABAWA W HOLBERGA, czyli czytanie performatywne komedii Ludviga Holberga Erasmus Montanus, w przekładzie i reżyserii Włodzimierza Hermana oraz w wykonaniu aktorów Laboratorium Meisnera w Warszawie.

 

Ludvig Holberg (1684-1754) nazywany jest ojcem literatury duńskiej i duńskiego teatru, a także Molierem Północy. Znany jest przede wszystkim jako autor 30 komedii, z których – dzięki ich ponadczasowej świeżości – wiele jest regularnie wystawianych na skandynawskich scenach. Ostrze satyry Holberga dotyka współczesnych mu, ale jednocześnie uniwersalnych spraw, takich jak wyniosłość elit, korupcja władzy czy alkoholizm. Do najlepszych  sztuk dramatopisarza należą: Jean de France, Jeppe ze Wzgórza oraz właśnie Erasmus Montanus.

 

Włodzimierz Herman, ur. w 1937 r., ukończył historię na Uniwersytecie Wrocławskim i reżyserię w PWST w Warszawie, reżyser i kierownik artystyczny Studenckiego Teatru Kalambur we Wrocławiu (1962-1968). W 1970 r. na fali politycznego antysemityzmu wyemigrował do Danii, gdzie reżyserował m.in. na scenach Teatru Królewskiego w Kopenhadze oraz przygotowywał słuchowiska dla Teatru Duńskiego Radia. Nadal uczestniczy w życiu kulturalnym i teatralnym oraz udziela się w środowisku polskim i żydowskim Danii.

 

Projekt jest elementem obchodów 100-lecia odnowienia polsko-duńskich relacji dyplomatycznych oraz 50-lecia osiedlenia się w Danii 3.000 polskich Żydów.

 

Organizatorzy: Duński Instytut Kultury oraz Muzeum Łazienki Królewskie

Sponsorzy: Ministerstwo Kultury Danii, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Danii