Jesteś na stronie Duńskiego Instytutu Kultury w Polsce  Nasze biura na świecie Created with Sketch.
18 · 10 · 2016

Energia społeczności dla wspólnej przestrzeni: konferencja z udziałem naczelnej architektki Kopenhagi

Naczelna architektka Kopenhagi, Tina Saaby, weźmie udział w konferencji poświęconej społecznościowemu  zarządzaniu przestrzenią miejską.

 

Osiedle domków fińskich na warszawskim Jazdowie przechodzi znaczącą przemianę. Opór mieszkańców przeciwko rozbiórce Osiedla zapoczątkował proces wyłaniania się przestrzeni wspólnego pozytywnego działania. Jednocześnie wokół domków gromadzi się silna społeczność. Jej członkowie doprowadzili do zorganizowania konsultacji społecznych, które nakreśliły kierunek rozwoju tego miejsca. Rozwijają również formułę partnerstwa lokalnego – nieformalnej grupy mającej ambicję, by współzarządzać tym unikatowym fragmentem miasta. Czym jednak jest i jak może działać społecznościowe zarządzanie przestrzenią miejską?

 

W poszukiwaniu odpowiedzi na to pytanie interdyscyplinarny zespół badawczy od kilku miesięcy przygląda się inicjatywom z całego świata i opracowuje model współzarządzania biorący pod uwagę strukturę decyzyjną, regulacje prawne, finansowanie, projektowanie przestrzeni oraz aspekty zrównoważonego rozwoju. Docelowy model ma być wykorzystywany w praktyce funkcjonowania Osiedla Jazdów. Długofalowym celem jest upowszechnienie rozwiązań, które pomogą rozwijać miejskie dobra wspólne dzięki współpracy mieszkańców, ośrodków badawczych, administracji publicznej i podmiotów ekonomii społecznej.

 

Konferencja Energia społeczności dla wspólnej przestrzeni będzie okazją do spotkania i wymiany doświadczeń warszawskich inicjatyw, organizacji i programów z osobami działającymi w sektorach społecznościowym i samorządowym w innych miastach i krajach. Program Konferencji składa się z części prezentującej inicjatywy, miejsca i konkretne rozwiązania oraz z części warsztatowej, w której wspólnie z uczestnikami i gośćmi konferencji będziemy starali się rozwijać model społecznościowego zarządzania Osiedlem Jazdów.

 

Oprócz naczelnej architektki Kopenhagi, gośćmi konferencji będą przedstawiciele Totnes Transition Town (Anglia), Holzmarkt (Niemcy), Cooperativa Integral Catalana (Hiszpania), helsińskiego osiedla Puu-Käpylä (Finlandia) oraz Urzędu Miasta Bolonii (Włochy), gdzie wypracowano regulacje dla partnerskich działań na rzecz przestrzeni wspólnych.

 

Wydarzenie organizowane jest w ramach projektu Community Management Model for the Jazdów Settlement realizowanego przez Otwarty Jazdów – Partnerstwo dla Osiedla Jazdów, dzięki wsparciu European Cultural Foundation. Duński Instytut Kultury jest partnerem wydarzenia.

 

Program konferencji z rejestracją i biletami (zgłoszenia do 19 października).

 

Historia osiedla Jazdów sięga końca II Wojny Światowej. Domki fińskie, sprowadzone tu w 1945 roku, służyły za mieszkania pracownikom Biura Odbudowy Stolicy. Dziś Otwarty Jazdów łączy w sobie funkcje związane z misją publiczną i mieszkalne. W 27 domkach i przyległych ogrodach żyją i działają obok siebie mieszkańcy, organizacje pozarządowe, miejscy ogrodnicy i pszczelarze, akademicy i studenci, artyści oraz pracownicy firm, spółdzielni, ambasad i instytucji publicznych.

 

Energia społeczności dla wspólnej przestrzeni

27-29 października 2016

Zamek Ujazdowski, budynek Laboratorium, sala kolebkowa

Jazdów 2, Warszawa