Jesteś na stronie Duńskiego Instytutu Kultury w Polsce  Nasze biura na świecie Created with Sketch.
EN/PL
30 · 11 · 2017

Bogusława Sochańska laureatką Nagrody im. Stanisława Sawickiego

Dyrektor Duńskiego Instytutu Kultury w Polsce Bogusława Sochańska została uhonorowana Nagrodą im. Stanisława Sawickiego w uznaniu za swoją pracę tłumaczeniową, całokształt dorobku oraz działania na polu polsko-duńskich stosunków kulturalnych.

 

Nagroda została wręczona 24 listopada na otwarciu konferencji Skandynawia – Polska. Ludzie, polityka, gospodarka i kultura na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego. Drugą laureatką została prof. Grażyna Szelągowska z Uniwersytetu Warszawskiego. Badaczka została wyróżniona za swoje osiągnięcia twórcze i naukowo-organizacyjne oraz za kształcenie młodego pokolenia skandynawistów.

 

Nagroda im. Stanisława Sawickiego (1907-1944) – polskiego germanisty, skandynawisty i tłumacza – przyznawana jest przez Instytut Polsko-Skandynawski w Kopenhadze od 1995 roku za pracę naukową oraz zasługi w dziedzinie popularyzacji i pielęgnowania relacji polsko-skandynawskich.

 

Zdjęcie: Weronika Sochańska